Úřední hodiny OÚ Polevsko
pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
mapa

TOPlist

| Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Polevsko

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název Obec Polevsko
Důvod a způsob založení Dle zákona č. 367/1990 Sb., účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 dle zákona č. 128/2000 Sb., úplné znění zákona o obcích
Organizační struktura Martina Rašínová, starostka obce, která je také v čele Obecního úřadu Polevsko, pracovnice Obecního úřadu Polevsko
Kontaktní spojení Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487 727 731

Pracovní doba:

pondělí 7:00 - 17:00
úterý po dohodě
středa 7:00 - 19:00
čtvrtek po dohodě
pátek 7:00 - 12:00

e-mail: starosta@info
datová schránka: v2ub435
Případné platby lze poukázat Komerční banka Nový Bor
číslo účtu: 18629-421/0100
IČO 525405
DIČ 175-525405
Rozpočet rozpočet 2007
Počet obyvatel 389
Žádosti o informace Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487/727 731
e-mail: starosta@info
Přijetí žádostí a dalších podání Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
e-mail: starosta@info
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve věci:
 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno odvolat se do 15-ti dnů od jeho doručení Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory podáním u Obecního úřadu v Polevsku
 • povolení připojení sjezdu na místní komunikaci nebo ke zvláštnímu užívání místní komunikace je možno se odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Okresnímu úřadu, referát dopravy a SH, Česká Lípa, podáním u Obecního úřadu v Polevsku
Formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je specifický formulář, který je třeba si vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu.
Návody pro řešení nejrůznějších situací
Nejdůležitější předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • Zákon č. 47/1992 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší (úplné znění) a zákon č. 212/1994 Sb. o státní správě ochrany ovzduší (úplné znění)
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o st. správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech - s účinností od 1. 1. 2002
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník ke stažení ve formátu PDF
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Seznam organizací Organizační složka obce
Základní škola a mateřská škola
Polevsko č.p. 167
Telefon: 487 726 732