Souhrn návrhu  rozpočtu na rok 2007
Příjmy  
   
Daně 2 620 000 Kč
Poplatky 167 000 Kč
Dotace z KÚ,ÚP 144 000 Kč
Příjmy z obchodu § 2141 35 000 Kč
Příjmy ze sportu -kurty § 3412 140 000 Kč
Příjmy z byt, hospod. § 3612 20 000 Kč
Příjmy z nebyt,hospod. § 3613 6 200 Kč
Příjmy z pohřebnictví § 3632 5 000 Kč
Příjmy z kom,služeb § 3639 308 000 Kč
Příjmy z neškod,kom,odpadů § 3725 18 000 Kč
Příjmy z činnosti místní správy § 6171 20 800 Kč
Příjmy z úroků bank,výpisů § 6310 16 000 Kč
   
Příjmy celkem 3 500 000 Kč
Výdaje  
   
Obchod a služby § 2140,2141 30 000 Kč
Silniční doprava § 2212,2221 160 000 Kč
Školství § 3113,3117 610 000 Kč
Záležitosti kultury - § 3399 6 000 Kč
Tělových,činnost,sport § 3412,3419 46 000 Kč
Bytové hospodářství - § 3612 5 000 Kč
Veřejné osvětlení § 3631 161 000 Kč
Pohřebnictví § 3632 3 000 Kč
Územní rozvoj - § 3639 90 000 Kč
Komunální služby § 3721,3722, 303 000 Kč
Péče o vzhled obce § 3745 177 000 Kč
Požární ochrana § 5512 2 000 Kč
Zastupitelstvo obce - § 6112 758 000 Kč
Činnost místní správy § 6171,6223 1 149 000 Kč
   
Výdaje celkem 3 500 000 Kč
Vyvěšeno: dne 5.12.2006          Sejmuto dne: