Úřední hodiny OÚ Polevsko
pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
mapa

TOPlist

| Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Polevsko

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název Obec Polevsko
Důvod a způsob založení Dle zákona č. 367/1990 Sb., účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 dle zákona č. 128/2000 Sb., úplné znění zákona o obcích
Organizační struktura Martina Rašínová, starostka obce, která je také v čele Obecního úřadu Polevsko, pracovnice Obecního úřadu Polevsko
Kontaktní spojení Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487 727 731

Pracovní doba:

pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30,
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě


e-mail: starosta@info
datová schránka: v2ub435
Případné platby lze poukázat Komerční banka Nový Bor
číslo účtu: 18629-421/0100
IČO 525405
DIČ 175-525405
Rozpočet rozpočet 2007
Počet obyvatel 389
Žádosti o informace Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487/727 731
e-mail: starosta@info
Přijetí žádostí a dalších podání Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
e-mail: starosta@info
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve věci:
 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno odvolat se do 15-ti dnů od jeho doručení Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory podáním u Obecního úřadu v Polevsku
 • povolení připojení sjezdu na místní komunikaci nebo ke zvláštnímu užívání místní komunikace je možno se odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Okresnímu úřadu, referát dopravy a SH, Česká Lípa, podáním u Obecního úřadu v Polevsku
Formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je specifický formulář, který je třeba si vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu.
Návody pro řešení nejrůznějších situací
Nejdůležitější předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • Zákon č. 47/1992 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší (úplné znění) a zákon č. 212/1994 Sb. o státní správě ochrany ovzduší (úplné znění)
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o st. správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech - s účinností od 1. 1. 2002
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník ke stažení ve formátu PDF
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Seznam organizací Organizační složka obce
Základní škola a mateřská škola
Polevsko č.p. 167
Telefon: 487 726 732

 

Odpovědi na dotazy