Úřední hodiny OÚ Polevsko
pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
mapa

TOPlist

| Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Polevsko

Vyhlášky

7/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území
2/2018 Veřejná vyhláška - komunální odpady, vyměření místního poplatku
1/2018 Veřejná vyhláška - zákaz vstupů do lesů
12/2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
11/2017 Veřejná vyhláška - zákaz vstupů do lesů
Veřejná vyhláška / opatření obecné povahy - zpracování těžeb nahodilých
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu Nový Bor
09/2017 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - lesní porosty
09/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
08/2017 Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
07/2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy na vydání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
12/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04/2016 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.12.4.2016
10/2015 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabepečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
03/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity
03/2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
03/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
06/2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce
06/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství
11/2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 a č. 2/2012
10/2011 Vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
06/2011 Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
05/2011 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
04/2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity
03/2011 Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko
02/2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01/2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů
2/2008O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
6/2007O místním poplatku za provozovaný VHP
5/2007O místním poplatku za odpady
4/2007O místním poplatku z ubytovací kapacity
3/2007O místním poplatku - užívání veřejného prostranství
2/2007O místním poplatku ze psů
1/2007 Zrušení vyhlášky o místních poplatcích - zrušuje vyhl. 2/2006
5/2006 Zrušení vyhlášky o sazbách domovní daně - zrušuje vyhlášku ze dne 9. ledna 1991
4/2006 Zrušení vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD - zrušuje vyhlášku ze dne 2. března 1994 a další
3/2006 Zrušení vyhlášky o veřejném pořádku - zrušuje vyhlášku ze dne 4. prosince 1991
1/2003 Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti