Historia gminy

Pochodzenie gminy Polevsko (niemiecka nazwa Blottendorf) nie jest w pełni jasne, ponieważ w lipskiej księdze miejskiej pierwszy zapis jest z 1461 roku, ale kolejne wpisy o nazwie Blattendorf pochodzą od pisarza Gregoriusa dopiero z lat 1471 – 1481. O pochodzeniu nazwy Blottendorf krąży legenda, że na tym terenie było mnóstwo płyt kamiennych (płyta=dasBlatt).
Nie wiadomo, niestety, jak powstała czeska nazwa Polevsko, prawdopodobnie to efekt próby jak najwierniejszego przetłumaczenia powyżej wspomnianych płyt, stanowiących jakoby pola. Pola tu również były, powstało więc Polevsko.

Więcej artykułu w języku czeskim: historia wsi

Formularz kontaktowy