Obec Polevsko

Polevsko je stará sklářská obec, která se nachází v jižní části Lužických hor severně od Nového Boru v nadmořské výšce 490 m n.m. v údolí mezi Polevským (626 m n.m.) a Medvědím vrchem (663 m n.m.). Obec má kopcovitý charakter a leží uprostřed hor a lesů, kde je největší dominantou krajiny nedaleký kopec Klíč (760 m n.m.). První zmínka o obci pochází z Lipské městské knihy z roku 1461, další dochované zápisy jsou z let 1471-1481 od písaře Gregoriuse.

V zimním období je v provozu lyžařský sjezdový areál a velké možství bežeckých tras o které se vzorně stará lyžarský oddíl SKI Polevsko. V letním období nabízí okolí Polevska množství turistických a cyklistických tras.

Obec Polevsko v roce 2013 získala v rámci souteže Vesnice roku, ocenění „Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí“, když vybudovala naučnou stezku „ZA POLEVSKÝMI OBRY“.

 • Kostel Nejsvětější Trojice, obec Polevsko
 • Obecní úřad Polevsko
 • Restaurace a penzion na Křižovatce, obec Polevsko
 • Dětské hřiště za Restaurací a penzionu na Křižovatce, obec Polevsko
 • ZŠ a MŠ Polevsko

Úřední deska

Pro občany obce

Sběrové dny

Vesnice roku 2023

Vážení spoluobčané,

Obec Polevsko vás srdečně zve na prezentaci naší obce v celorepublikové soutěži „Vesnice roku 2023“. Hodnocení naší obce bude probíhat v pondělí 22. 5. 2023 v 10.00 hodin.

Sraz v 10.00 hodin před obecním úřadem, zastávky ZŠ a MŠ Polevsko, Kostel Nejsvětější Trojice, arboretum, návrat za Restauraci na křižovatce.

Zveme srdečně všechny občany. Přijďte podpořit naši obec! Děkujeme.

Jarní očkování psů a koček proti vzteklině

Očkování psů a koček se uskuteční ve středu 17. května 2023 se od 17.15 do 17.30 hodin u otočky BUS.

Cena vakcíny: vzteklina 200,- Kč
Očkování provede MVDr. Tomáš Mohyla

Dotace na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v obci Polevsko

Upozorňujeme na důležitou povinnost k poskytnuté dotaci

Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace předkládat po dobu udržitelnosti projektu (tj. 10 let) dle povinnosti uložené odborem životního prostředí, výsledek rozboru vypouštěných odpadních vod, případný výsledek revize dle platné legislativy. Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům platné legislativy v této oblasti. Nedodržení této podmínky bude poskytovatelem dotace považováno za porušení podmínek poskytnutí dotace.

Porušení podmínek

V RÁMCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE POLEVSKO NA PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce Polevska schválilo na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 22. 3. 2023 sankce za porušení podmínky v čl. III., odst. 3.6.

 • za každý den prodlení nedodání dokladu o výsledku rozboru vypouštěných odpadních vod bude udělena sankce ve výši 0,25% z poskytnuté dotace
 • zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zmírnilo tento bod oproti tvrdosti podmínky v čl. III., odst. 3.10. dané smlouvy

starostka obce Martina Rašínová
V Polevsku dne: 22. 3. 2023

Kultura, sport, turistika

Zahájení letního provozu turistických linek 281 a 469 na Českolipsku

O víkendu 27. května 2023 startuje provoz letních víkendových turistických spojů s přepravou jízdních kol.

Provoz zahájí linka 281 z České Lípy přes Zahrádky, Holany a Dřevčice do Dubé, stejně jako linka 469 z České Lípy do Jetřichovic přes Sloup v Čechách, Nový Bor, Polevsko, Kamenický Šenov a Českou a Srbskou Kamenici.

Na obou linkách jsou vedeny 3 páry (tj tam i zpět) spojů v soboty, neděle a svátky, ve významných uzlech navazují na linku 400 z/do Prahy.

Všechny spoje na obou linkách jsou vedeny moderním nízkopodlažním a klimatizovaným autobusem s možností přepravy 6 jízdních kol.

Novinkou na lince 469 je přidání zastávek z Nového Boru na Polevsko a zastávky Horní Kamenice v České Kamenici.

Linky propojují atraktivní turistické lokality od Dubského Švýcarska, Holanské rybníky, údolí Peklo s Českou Lípou a dovezou Vás také do Sloupu v Čechách, sklářského Nového Boru, na Polevsko, Prácheň a přes Českou Kamenici až do Jetřichovic v Českém Švýcarsku.

Aktuality

 • 13/03 Dětský maškarní karneval 12. 3. 2023

 • 20/01 3. česko-německé setkání dětí

  Ve středu 11.1.2023 proběhlo v Polevsku další česko-německé setkání všech padesáti dětí z místní školy a stejného počtu dětí ze ZŠ v Bautzenu. Celkově jsou setkání dětí, v rámci projektu “Podobnosti”, naplánovány čtyři – dvě na německé a dvě na české straně. Toto setkání již bylo třetí v řadě a děti během něj zažily velmi pestrý den – společné učení se češtiny a němčiny, hraní i tvoření. Na to, co vše se stihlo, se můžete podívat v reportáži nebo ve fotogalerii.

  Poslední projektové setkání je naplánováno na týden před Velikonoci – naši žáci z Polevska se vypraví do Bautzenu, prozkoumat jejich místní zvyky a tradice k tomu svátku. Už teď se všichni moc těší, že opět uvidí své kamarády…. :-)

 • 07/06 Virtuální prohlídky

Kontaktní formulář