Pro občany obce Polevsko

TV reportáž – 140 výročí ZŠ a MŠ

9.12.2019

Arboretum

1.11.2019

Polevsko – Kandidát na titul Vesnice roku 2019

19.6.2019

Úklid rokle pod hřbitovem

15.4.2019

Očkování proti vzteklině

22.3.2019

Zápis z veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

19.3.2019

Kalamitní kůrovcové desatero

  • Kalamitní kůrovcové desatero (PDF)
  • V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem kůrovcové kalamity na většině území České republiky je spuštěn nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. NEKRMBROUKA.CZ přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

19.3.2019

Veřejné projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

  • Oznámení veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV dle zákona o posuzování vlivů na životního prostředí dne 14. ledna 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Okrouhlá, č.p. 123.

8.1.2019

Posuzování vlivů záměru - vedení 110 kV

7.11.2018

Měření rychlosti vozidel – dne 20.9.2017 začala obec Polevsko monitorovat rychlost vozidel přijíždějících vozidel od obce Kytlice. Prosíme věnujte pozornost rychlosti svých vozidel v naší obci, systémy pro monitorování rychlosti se budou dále rozšiřovat.

24.3.2018

Kontaktní formulář