Pro občany obce Polevsko

Informace pro občany – roušky, rukavice a dezinfekce
Obec nově připravila pro občany volně přístupné roušky, rukavice a dezinfekci umístěné na chodbě obecního úřadu. Přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy!

Buďte ohleduplní a berte si po jedné roušce a dezinfekci, obec bude průběžně doplňovat.

Jsme tu pro Vás, Obecní úřad Polevsko

22.4.2020

Obec Polevsko zažádala o nadační příspěvek – NADACI ČEZ, Praha a získala nadační příspěvek k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Koronavirus“ v grantovém řízení Krizová pomoc ve výši 45 000,- Kč (tj. nákup dezinfekce, lahviček na dezinfekci, materiálu na šití roušek aj.).

Děkujeme NADACI ČEZ , že v této době vypsal tento příspěvek!!!

VELKÉ DÍKY!

9.4.2020

Obec pro velký zájem roušek, které jsou volně přístupné v naší „ROUŠKOBUDCE“ , navýšila denní počet roušek!

Děkujeme všem občanům, kteří roušky používají!
Velké díky mají naše dobrovolnice, které stále šijí roušky! DĚKUJEME!

30.3.2020

Obec dne 26. 3. 2020 pokračuje v distribuci další dezinfekce naším občanům. Současně budeme roznášet další roušky, které naše dobrovolnice šijí dle přání našich občanů např. černá…

Velké díky Vám všem, bez kterých se obec neobejde!!!

Kdyby obec na někoho opomněla s dezinfekcí nebo rouškou, prosím kontaktujte nás na tel. 606 907 688.

Děkujeme. Přejeme všem pevné zdraví!!!

27.3.2020

Omezení v linkové autobusové dopravě

Souhrnný přehled dalších omezení v linkové autobusové dopravě (PDF) na Českolipsku a Novoborsku s platností od soboty 28. 3. 2020 do odvolání.

Do přehledu jsou zahrnuty i změny související s plánovanou uzavírkou silnice II/260 mezi Dubou a odbočkou na Zátyní (uzavírka má začít k 1.4., avšak s ohledem na lhůty při zpracování jízdních řádů je platnost nastavena jednotně s ostatními od 28.3.)

Další informace o aktuálních změnách v dopravní obslužnosti na území Libereckého kraje, souvisejících s epidemií viru COVID 19, jsou průběžně zveřejňovány na adrese http://www.iidol.cz/stranky/110:.html

27.3.2020

Obec v sobotu 21. 3. 2020 roznášela první várku dezinfekce našim občanům. Nyní čekáme na plastové lahvičky, po jejich obdržení bude obec opět zásobovat naše občany. Dále obec znovu nabízí roušky, které dostává od našich dobrovolnic. Prosím kontaktujte obecní úřad 606 907 688 a budou vám doručeny. Nabízíme také dovoz nákupu a léků. Obec velmi děkuje všem dobrovolníkům, kteří v tomto těžkém čase nabídli své služby. Velké díky vám všem!!!! Obec žádá občany a rekreanty, aby se kdykoli obrátili na obec s jakoukoliv prosbou či dotazem. Jsme tu pro vás.

25.3.2020

Koronavirus

23.3.2020

Bez roušky ani krok!

Bez roušky ani krok

19.3.2020

Obec Polevsko nabízí občanům roušky

  • Obec Polevsko nabízí občanům roušky, volejte starostku 606 907 688. Tímto velmi děkujeme našim dobrovolnicím, které zdarma šíji tyto roušky! Velmi děkujeme! 19.3.2020 – aktualizováno o fotogalerii
  • Dále obec nabízí našim občanům dovoz nákupu, léků, venčení domácích mazlíčku. Volejte 606 907 688.

18.3.2020

Koronavirus

  • Informace od odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19
  • Upřesnění hejtmana LK k rozdílným informacím ohledně karantény vracejících se osob ze zahraničí: karanténa platí pro všechny, kteří do ČR přijedou ze všech rizikových oblastí. Tuto informaci potvrdili Hlavní hygienička ČR a také premiér. Další krizová opatření ještě budou vydávána. Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy jsou uveřejňovány např. na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

14.3.2020

Koronavirus - portál Libereckého kraje

COVID-19 v Libereckém kraji – portál Libereckého kraje, kde budou postupně zveřejněny všechny tiskové zprávy a praktické informace.

13.3.2020

Koronavirus - mimořádná opatření od 10. a 11. 3. 2020

11.3.2020

TV reportáž – 140 výročí ZŠ a MŠ

9.12.2019

Arboretum

1.11.2019

Polevsko – Kandidát na titul Vesnice roku 2019

19.6.2019

Úklid rokle pod hřbitovem

15.4.2019

Očkování proti vzteklině

22.3.2019

Zápis z veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

19.3.2019

Kalamitní kůrovcové desatero

  • Kalamitní kůrovcové desatero (PDF)
  • V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem kůrovcové kalamity na většině území České republiky je spuštěn nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. NEKRMBROUKA.CZ přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

19.3.2019

Veřejné projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

  • Oznámení veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV dle zákona o posuzování vlivů na životního prostředí dne 14. ledna 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Okrouhlá, č.p. 123.

8.1.2019

Posuzování vlivů záměru - vedení 110 kV

7.11.2018

Měření rychlosti vozidel – dne 20.9.2017 začala obec Polevsko monitorovat rychlost vozidel přijíždějících vozidel od obce Kytlice. Prosíme věnujte pozornost rychlosti svých vozidel v naší obci, systémy pro monitorování rychlosti se budou dále rozšiřovat.

24.3.2018

Kontaktní formulář