Pro občany obce Polevsko

Vesnice roku 2024

Ocenění Bílá stuha

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.

Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj: 800 000 Kč.

Obec Polevsko děkuje všem za účast a podporu!!!

Fulínova cena

Obec Polevsko získala další ocenění v rámci soutěže vesnice roku – diplom “Fulínova cena” – ocenění za kvalitní květinovou výzdobu v obci.

Fulínova cena, pojmenovaná po českém zahradníkovi a spisovateli Martinu Fulínovi, se uděluje obci za příkladnou květinovou výzdobu veřejných prostranství i soukromých domů a pozemků.

12.6.2024

Závoz mléka a mléčných výrobků

 • Závoz mléka a mléčných výrobků

5.6.2024

Očkování psů a koček

Ve středu 15. května 2024 se od 17.00 do 17.15 hodin uskuteční u otočky BUS očkování psů a koček proti vzteklině.

Cena vakcíny: vzteklina 250 Kč
Očkování provede MVDr. Tomáš Mohyla

9.5.2024

Brigáda v sobotu 27. 4. 2024

 • Obec Polevsko svolává brigádu na sobotu 27. 4. 2024 – stavění vatry, příprava májky a vyrobení čarodějnice.
 • Sraz v 9.00 hod. za Restaurací Na Křižovatce.
 • Občerstvení zajištěno!
 • Děkujeme za podporu a účast!

24.4.2024

Výlet do Bautzenu

V rámci česko-německého dětského projektu pojede v sobotu 20.4.2024 velký autobus z Polevska do Bautzenu a zpět. Zaplníme ho jen částečně, tak bychom rádi místa nabídli i ostatním zájemcům a umožnili jim tak se do tohoto krásného města podívat.

10.4.2024

Česká Žitava

Dozvíte se, jak se žilo v Žitavě českému obyvatelstvu v minulém a předminulém století. A společně s časem doplyneme až do současnosti, kde k aktuálnímu česko-německému životu budou mít jistě co říci i mnozí z vás.

7.3.2024

Splatnost poplatků 2024

 • Za odpady ve výši 950,- Kč / osoba, rekreační objekt
 • Za odpady ve výši 800,- Kč / osoba od 70 let, trvale hlášená v obci Polevsko
 • Poplatek za psa 100,- Kč (senioři 50,- Kč)
 • Splatnost do 29.2.2024
 • Číslo účtu obce : 18629421/0100,
  VS: číslo popisné, evidenční

24.1.2024

Oznámení o výjezdech FÚ Česká Lípa do Nového Boru

 • Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě, uskuteční v lednu 2024 celkem pět výjezdů svých zaměstnanců do obce Nový Bor na pomoc s vyplněním a podáním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024.
 • Informační leták (PDF)

26.11.2023

UPOZORNĚNÍ - podvodné emaily a SMS

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před falešnými e-maily a SMS, které jsou prezentovány jako nabídka příspěvku na bydlení či jiné finanční pomoci a obsahují odkazy na falešné webové stránky, které se tváří jako oficiální web ministerstva. Objevují se také falešné weby, které vypadají jako ePortál České správy sociálního zabezpečení nebo Identity občana. Jediná správná doména ministerstva je https://www.mpsv.cz/

13.11.2023

VÝSTRAHA PŘED ZLODĚJI

PO OBCI POLEVSKO SE POHYBUJÍ ZLODĚJI V ČERNÉM AUTĚ A PŘIVLASTŇUJÍ SI CIZÍ VĚCI. PROSÍME OBČANY O OSTRAŽITOST A V PŘÍPADĚ, ŽE JE UVIDÍTE, VOLEJTE POLICII ČR NOVÝ BOR TEL. 735 788 696, 487 727 333.

Dnes (7. 11. 2023) ráno se zloději zaměřili na místní komunikaci pod sjezdovkou, kde vyloupili jedno auto a do ostatních nahlíželi, zda se tam nenacházejí zajímavé věci. Prosíme občany, aby si auta pokud možno dávali na své pozemky (tj. za bránu).

7.11.2023

Mimořádná okamžitá pomoc - nouzové ubytování

Plakát s informacemi k žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc:

Soupis základních podkladů k Mimořádné okamžité pomoci (MOP):

Jedná se o základní výčet, v individuálních případech mohou být požadovány i jiné podklady v souvislosti s konkrétní situací daného klienta.

31.10.2023

Ztráta bydlení UA - možnost řešení IOM

Obdrželi jsme leták IOM (viz příloha), kde UN MIGRATION CZ řeší, že v případě ztráty bydlení se může rodina obrátit na linku IOM. Mobilní týmy můžou pomoci rodině (skupině), aby o bydlení nepřišla, nebo s hledáním dočasného bydlení.

Dále leták odkazuje na využití MOP dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi (Hlava III), kdy podmínky nároku posuzují / vyřizují.

31.10.2023

Národní soustava kvalifikací

Chcete zlepšit své pracovní postavení? Chcete dělat něco jiného? Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací.

25.9.2023

Dočasná změna otevírací doby pošty Polevsko

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny 471 16 Polevsko. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 8.9.2023 – 15.9.2023 z provozních důvodů.

4.9.2023

Oznámení o zrušení pracoviště finančního úřadu v Novém Boru

 • Dne 1. července 2023 dochází ke zrušení Územního pracoviště v Novém Boru Finančního úřadu pro Liberecký kraj vyhláškou č. 189/2023 Sb. Veškerá podání či dotazy směřujte na nejbližší územní pracoviště: Územní pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, PSČ 470 43, telefon: +420 487 808 111

30.6.2023

Změny ve veřejné dopravě IDOL

Informace se změnami v odbavovacím systému IDOL (Integrovaná doprava Libereckého kraje), které budou naplno spuštěny 1. 9. 2023.

Více o nových možnostech odbavení naleznete na webových stránkách: www.iidol.cz/idolplus

Dotazy Vám rádi zodpovíme na naší zákaznické lince:
pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 hod.
tel.: +420 488 588 788, e-mail: info@korid.cz

Příjemné a pohodlné cestování v IDOL Vám přeje Tým KORID LK

27.6.2023

Sběrové dny

24.5.2023

Vesnice roku 2023

Vážení spoluobčané,

Obec Polevsko vás srdečně zve na prezentaci naší obce v celorepublikové soutěži „Vesnice roku 2023“. Hodnocení naší obce bude probíhat v pondělí 22. 5. 2023 v 10.00 hodin.

Sraz v 10.00 hodin před obecním úřadem, zastávky ZŠ a MŠ Polevsko, Kostel Nejsvětější Trojice, arboretum, návrat za Restauraci na křižovatce.

Zveme srdečně všechny občany. Přijďte podpořit naši obec! Děkujeme.

17.5.2023

Jarní očkování psů a koček proti vzteklině

Očkování psů a koček se uskuteční ve středu 17. května 2023 se od 17.15 do 17.30 hodin u otočky BUS.

Cena vakcíny: vzteklina 200,- Kč
Očkování provede MVDr. Tomáš Mohyla

16.5.2023

Dotace na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v obci Polevsko

Upozorňujeme na důležitou povinnost k poskytnuté dotaci

Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace předkládat po dobu udržitelnosti projektu (tj. 10 let) dle povinnosti uložené odborem životního prostředí, výsledek rozboru vypouštěných odpadních vod, případný výsledek revize dle platné legislativy. Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům platné legislativy v této oblasti. Nedodržení této podmínky bude poskytovatelem dotace považováno za porušení podmínek poskytnutí dotace.

Porušení podmínek

V RÁMCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE POLEVSKO NA PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce Polevska schválilo na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 22. 3. 2023 sankce za porušení podmínky v čl. III., odst. 3.6.

 • za každý den prodlení nedodání dokladu o výsledku rozboru vypouštěných odpadních vod bude udělena sankce ve výši 0,25% z poskytnuté dotace
 • zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zmírnilo tento bod oproti tvrdosti podmínky v čl. III., odst. 3.10. dané smlouvy

starostka obce Martina Rašínová
V Polevsku dne: 22. 3. 2023

9.5.2023

Nové www stránky ZS a MŠ Polevsko

20.10.2022

Přerušení spoje linky 482 do Kytlice

Z důvodu stavební uzavírky (překop silnice, oprava propustku) v obci Polevsko nebude možné obsluhovat Kytlice, spoje linky 482 od pondělí 10. října do pondělí 17. října 2022 budou končit / začínat v Polevsku na křižovatce, kam bude dočasně přesunuta zastávka z otočky. Jiný průjezd pro autobus do Kytlice bohužel není možný.

1.10.2022

Karlštejnské vinobraní

23.8.2022

Kouř na území Českolipska a Novoborska

Vážení spoluobčané,
na základě žádosti KOPIS HZS obec Polevsko, dostala za úkol informovat občany v ORP Nový Bor, že v současné chvíli je na území Českolipska a Novoborska cítit i vidět kouř, který díky meteorologické situaci pochází z rozsáhlého požáru v Hřensku. KOPIS HZS LK žádá starosty obcí o rozšíření informace mezi občany.

UPOZORNĚNÍ: Na základě doporučení hasičů žádáme občany v celém ORP Nový Bor, aby kvůli kouři z preventivních důvodů uzavřeli okna. Kouř, který je cítit na různých místech na Novoborsku, pochází z rozsáhlého požáru v NP České Švýcarsko.

Martina Rašínová, starostka obce Polevsko

26.7.2022

Aktuální informace obce Polevska k provozu ZŠ a MŠ Polevsko

Dne 27. 6. 2022 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Polevsko, se ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko vzdala funkce ředitelky ZŠ a MŠ Polevsko. V žádném případě nebyla odvolána.

Dočasně byla jmenována zřizovatelem Obcí Polevsko dočasná zástupkyně Mgr. Dagmar Kučerová, následně bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Polevsko.
V žádném případě není omezen chod ZŠ a MŠ Polevsko.

Bližší informace můžete obdržet na tel. 606 907 688 – Martina Rašínová, starostka obce Polevsko.

12.7.2022

Oznámení o dočasné změně otevírací doby pošty Polevsko

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost poštovní provozovny 471 16 Polevsko.

12.5.2022

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Liberecký kraj vyhlásil nový dotační program Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva, s příjmem žádostí od 2.5.2022 do 18.5.2022.

Podrobnější informace naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/. Kontaktní osoba: Ing. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 327.

27.4.2022

Pomoc občanům Ukrajiny

21.3.2022

Polevsko pomáhá Ukrajině

10.3.2022

Informační letáky pro seniory

Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19.

7.2.2022

Tříkrálová koleda 5.1.2022

 • Tříkrálová koleda 5.1.2022

Tříkrálová koleda 5.1.2022

3.1.2022

Upozornění na "nezvané hosty"

Upozorňujeme občany obce Polevska, aby si dávali zvýšený pozor na své věci. Po obci chodí „nezvaní hosté“ a tipují věci, které by rádi vlastnili!

Obec již informovala Policii ČR k častějším kontrolám.
Obec Polevsko

9.7.2021

Obecní úřad Polevsko, dovolená 12. - 30. 7. 2021

V naléhavých případech volejte:

 • 606 907 688 – Martina Rašínová starostka
 • 602 122 380 – Ing. Rainer Lischka – místostarosta
 • 607 845 744 – p. Petr Viktora – zaměstnanec obce

8.7.2021

Respirátory a dezinfekce zdarma

Obec Polevsko opět nabízí respirátory a dezinfekci pro občany a rekreanty zdarma – k vyzvednutí po telef. domluvě na Obecním úřadě Polevsko, tel. 606 907 688

26.5.2021

Upozornění na zvýšený výskyt onemocnění covid-19 v obci Polevsko

Vážení spoluobčané,
Obec Polevsko žádá obyvatele obce Polevska a okolních obcí, aby důsledně dodržovali hygienická opatření a protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je vznik lokálního ohniska nákazy koronaviru v obci Polevsko s podezřením na výskyt mutace viru.

Jedná se o preventivní opatření, jehož cílem je maximální snížení rizika dalšího šíření do doby vyloučení či potvrzení mutace.

Po dohodě s Policií ČR a Krajskou hygienickou stanicí v Liberci budou v dané lokalitě a jejím okolí probíhat zvýšené kontroly, které budou zaměřené na dodržování opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti obchodu, služeb a konání veřejných akcí. Jedná se zejména o doložení potvrzení o prodělání covid-19, negativního PCR nebo antigenního testu či certifikátu o podání první nebo druhé dávky očkování na zahrádkách restauračních zařízení, v kadeřnictví, apod. Preventivní opatření by lidé měli dodržovat i při pořádání soukromých akcí.

Na dotazy našich občanů, zda je opravdu v naší obcí 58 – 64 onemocnění covidu, dle reportáže televize NOVA, sděluji, že v naší obcí je v současné době evidováno 26 případů onemocnění.

Pro potvrzení tohoto faktu jsem požádala o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, které bude zveřejněno na stránkách obce, úřední desce a fcc.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech preventivních opatření.

Martina Rašínová – starostka obce

26.5.2021

Upozornění na zvýšený výskyt onemocnění covid-19 na Novoborsku

Město Nový Bor žádá obyvatele Novoborska, aby důsledně dodržovali hygienická opatření a protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je vznik lokálního ohniska nákazy koronaviru v obci Polevsko, kdy je podezření na výskyt mutace.

„Jedná se o preventivní opatření, aby se do doby vyloučení či potvrzení mutace snížilo riziko dalšího šíření. Proto prosím žádnou panikou, ale jen ostražitost,“ apeluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Po dohodě s Policií ČR a hygienou budou v dané lokalitě a okolí probíhat zvýšené kontroly, které budou zaměřené na dodržování opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti obchodu a služeb, konání veřejných akcí. Jedná se zejména o doložení potvrzení o prodělání covid-19, negativního PCR nebo antigenního testu či certifikátu o podání první nebo druhé dávky očkování na zahrádkách restauračních zařízení, v kadeřnictví, apod. Preventivní opatření by lidé měli dodržovat i při pořádání soukromých akcí.

K výzvě o dodržování hygienických opatření se přidává i obec Polevsko, děkujeme.

25.5.2021

Dřevěný odpad za odvoz

 • Obec Polevsko nabízí za odvoz dřevěný odpad (parkety, prkna, trámy…), staré židle, stoly z kulturního sálu Polevsko. Možnost vyzvednutí přímo na sále KD, odpad tj. parkety, prkna, trámy za tenisovými kurty. Upozorňujeme, parkety jsou namořeny, nevhodné pro topení v krbové vložce.

23.3.2021

Vlajka pro Tibet

 • Do symbolické akce na podporu Tibetu se opět zapojila také Obec Polevsko. Jedná se o podporu národů, které bojují za svoji svobodu.

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro TibetVlajka pro Tibet

11.3.2021

Úřední hodiny

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek, pátek – po telefonické dohodě.

3.2.2021

Magazín Libereckého kraje

Liberecký kraj poprvé vydal nové plně elektronické číslo magazínu Libereckého kraje – KRAJ. Magazín jste dosud znali v tištěné podobě jako přílohu některých obecních zpravodajů. Nyní vyšlo jeho první interaktivní vydání. Magazín najdete na https://magazin.kraj-lbc.cz/

4.1.2021

Slaměný betlém

Předvánoční procházku si obyvatelé a návštěvníci obce Polevska můžou zpestřit ukázkou slaměného betlému, který se nachází v roubence pod kostelem.

Slaměný betlémSlaměný betlém

21.12.2020

Chcete pracovat v lese?

Chcete přiložit ruku k dílu při likvidaci následků kůrovcové kalamity a podílet se na obnově lesů ve Šluknovském výběžku?

Lesní správa Rumburk Vám nabízí práci (PDF) v terénu na čerstvém vzduchu v prima kolektivu lesáků.

12.11.2020

ROUŠKY ZDARMA k vyzvednutí

Přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy!
Jsme tu pro Vás, Obecní úřad Polevsko

Buďte ohleduplný a berte si po jedné roušce!
Dezinfekce k vyzvednutí na Obecním úřadě!
tel. 606 907 688

ROUŠKY ZDARMA k vyzvednutí na chodbě OÚ a na Obecním úřadě PolevskoROUŠKY ZDARMA k vyzvednutí na chodbě OÚ a na Obecním úřadě PolevskoROUŠKY ZDARMA k vyzvednutí na chodbě OÚ a na Obecním úřadě Polevsko

19.10.2020

Informace pro občany – roušky, rukavice a dezinfekce
Obec nově připravila pro občany volně přístupné roušky, rukavice a dezinfekci umístěné na chodbě obecního úřadu. Přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy!

Buďte ohleduplní a berte si po jedné roušce a dezinfekci, obec bude průběžně doplňovat.

Jsme tu pro Vás, Obecní úřad Polevsko

22.4.2020

Obec Polevsko zažádala o nadační příspěvek – NADACI ČEZ, Praha a získala nadační příspěvek k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Koronavirus“ v grantovém řízení Krizová pomoc ve výši 45 000,- Kč (tj. nákup dezinfekce, lahviček na dezinfekci, materiálu na šití roušek aj.).

Děkujeme NADACI ČEZ , že v této době vypsal tento příspěvek!!!

VELKÉ DÍKY!

9.4.2020

Obec pro velký zájem roušek, které jsou volně přístupné v naší „ROUŠKOBUDCE“ , navýšila denní počet roušek!

Děkujeme všem občanům, kteří roušky používají!
Velké díky mají naše dobrovolnice, které stále šijí roušky! DĚKUJEME!

30.3.2020

Obec dne 26. 3. 2020 pokračuje v distribuci další dezinfekce naším občanům. Současně budeme roznášet další roušky, které naše dobrovolnice šijí dle přání našich občanů např. černá…

Velké díky Vám všem, bez kterých se obec neobejde!!!

Kdyby obec na někoho opomněla s dezinfekcí nebo rouškou, prosím kontaktujte nás na tel. 606 907 688.

Děkujeme. Přejeme všem pevné zdraví!!!

27.3.2020

Omezení v linkové autobusové dopravě

Souhrnný přehled dalších omezení v linkové autobusové dopravě (PDF) na Českolipsku a Novoborsku s platností od soboty 28. 3. 2020 do odvolání.

Do přehledu jsou zahrnuty i změny související s plánovanou uzavírkou silnice II/260 mezi Dubou a odbočkou na Zátyní (uzavírka má začít k 1.4., avšak s ohledem na lhůty při zpracování jízdních řádů je platnost nastavena jednotně s ostatními od 28.3.)

Další informace o aktuálních změnách v dopravní obslužnosti na území Libereckého kraje, souvisejících s epidemií viru COVID 19, jsou průběžně zveřejňovány na adrese http://www.iidol.cz/stranky/110:.html

27.3.2020

Obec v sobotu 21. 3. 2020 roznášela první várku dezinfekce našim občanům. Nyní čekáme na plastové lahvičky, po jejich obdržení bude obec opět zásobovat naše občany. Dále obec znovu nabízí roušky, které dostává od našich dobrovolnic. Prosím kontaktujte obecní úřad 606 907 688 a budou vám doručeny. Nabízíme také dovoz nákupu a léků. Obec velmi děkuje všem dobrovolníkům, kteří v tomto těžkém čase nabídli své služby. Velké díky vám všem!!!! Obec žádá občany a rekreanty, aby se kdykoli obrátili na obec s jakoukoliv prosbou či dotazem. Jsme tu pro vás.

25.3.2020

Koronavirus

23.3.2020

Bez roušky ani krok!

Bez roušky ani krok

19.3.2020

Obec Polevsko nabízí občanům roušky

 • Obec Polevsko nabízí občanům roušky, volejte starostku 606 907 688. Tímto velmi děkujeme našim dobrovolnicím, které zdarma šíji tyto roušky! Velmi děkujeme! 19.3.2020 – aktualizováno o fotogalerii
 • Dále obec nabízí našim občanům dovoz nákupu, léků, venčení domácích mazlíčku. Volejte 606 907 688.

18.3.2020

Koronavirus

 • Informace od odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19
 • Upřesnění hejtmana LK k rozdílným informacím ohledně karantény vracejících se osob ze zahraničí: karanténa platí pro všechny, kteří do ČR přijedou ze všech rizikových oblastí. Tuto informaci potvrdili Hlavní hygienička ČR a také premiér. Další krizová opatření ještě budou vydávána. Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy jsou uveřejňovány např. na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

14.3.2020

Koronavirus - portál Libereckého kraje

COVID-19 v Libereckém kraji – portál Libereckého kraje, kde budou postupně zveřejněny všechny tiskové zprávy a praktické informace.

13.3.2020

Koronavirus - mimořádná opatření od 10. a 11. 3. 2020

11.3.2020

TV reportáž – 140 výročí ZŠ a MŠ

9.12.2019

Arboretum

1.11.2019

Polevsko – Kandidát na titul Vesnice roku 2019

19.6.2019

Úklid rokle pod hřbitovem

15.4.2019

Očkování proti vzteklině

22.3.2019

Zápis z veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

19.3.2019

Kalamitní kůrovcové desatero

 • Kalamitní kůrovcové desatero (PDF)
 • V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem kůrovcové kalamity na většině území České republiky je spuštěn nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. NEKRMBROUKA.CZ přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

19.3.2019

Veřejné projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

 • Oznámení veřejného projednání záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV dle zákona o posuzování vlivů na životního prostředí dne 14. ledna 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Okrouhlá, č.p. 123.

8.1.2019

Posuzování vlivů záměru - vedení 110 kV

7.11.2018

Měření rychlosti vozidel – dne 20.9.2017 začala obec Polevsko monitorovat rychlost vozidel přijíždějících vozidel od obce Kytlice. Prosíme věnujte pozornost rychlosti svých vozidel v naší obci, systémy pro monitorování rychlosti se budou dále rozšiřovat.

24.3.2018

Kontaktní formulář