Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Obec Polevsko

Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 367/1990 Sb., účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 dle zákona č. 128/2000 Sb., úplné znění zákona o obcích

Organizační struktura

Martina Rašínová, starostka obce, která je také v čele Obecního úřadu Polevsko, pracovnice Obecního úřadu Polevsko

Kontaktní spojení

Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487 727 731
IČO: 525405
DIČ: 175-525405

Pracovní doba

Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00
Úterý po telefonické domluvě
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00
Čtvrtek po telefonické domluvě
Pátek po telefonické domluvě

Případné platby lze poukázat

Komerční banka Nový Bor, číslo účtu: 18629-421/0100

Rozpočet

Odkaz na stránku s rozpočty

Počet obyvatel

Počet obyvatel obce Polevsko: 422

Žádosti o informace

Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
Tel. + fax: 487/727 731
e-mail: starosta@polevsko.info

Přijetí žádostí a dalších podání

Obecní úřad Polevsko
Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko
e-mail: starosta@polevsko.info

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve věci:

 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno odvolat se do 15-ti dnů od jeho doručení Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory podáním u Obecního úřadu v Polevsku
 • povolení připojení sjezdu na místní komunikaci nebo ke zvláštnímu užívání místní komunikace je možno se odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Okresnímu úřadu, referát dopravy a SH, Česká Lípa, podáním u Obecního úřadu v Polevsku

Formuláře

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je specifický formulář, který je třeba si vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu.

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • Zákon č. 47/1992 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší (úplné znění) a zákon č. 212/1994 Sb. o státní správě ochrany ovzduší (úplné znění)
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o st. správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – s účinností od 1. 1. 2002

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník ke stažení ve formátu PDF

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam organizací

Organizační složka obce
Základní škola a mateřská škola
Polevsko č.p. 167
Telefon: 487 726 732

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní formulář