Základní škola

Škola je integrovaným zařízením malotřídní a mateřské školy. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola poskytuje vzdělání dětem a žákům z Polevska, Kytlic, České Lípy a Nového Boru.

Budova Základní školy a Mateřské školy se nachází poblíž sjezdovky. Školu obklopuje zdejší krásná krajina s romantickou přírodou (kopce, louky, lesy, sjezdovky aj.), které využíváme, kromě školní zahrady, k dopolednímu pobytu dětí venku a enviromentální výchově (ekohry, poznávání a seznamování se s živou a neživou přírodou, sběr přírodnin k dalšímu využití např. ve výtvarných činnostech apod. Výraznou dominantou přírodního horizontu je kopec Klíč.

Budova ZŠ a MŠ má společný vchod. V přízemí budovy se nachází III. třída, sociální zařízení pro děti, školní družina a jídelna. Třídy MŠ jsou umístěny v prvním patře budovy a jsou oddělené dveřmi. Mají společné hygienické zařízení, společnou ložnici. Každá třída MŠ má svou hernu i pracovnu. I. A II. třída se nachází ve 2. patře. V roce 2018 byly vybudovány nové šatny v suterénu budovy a zřízen další vchod do budovy. Ke škole patří prostorná školní zahrada, která prošla novou rekonstrukcí. Všechna zařízení na školní zahradě jsou dřevěná a splňují současná požadovaná kritéria. Oplocená zahrada umožňuje dětem dostatek volného pobytu k hrám. Nově vybudované školní hřiště a sportoviště děti využívají k volnému sportu a jiným aktivitám.

  • Od 1. ročníku vyučujeme žáky anglickému jazyku rodilým mluvčím.
  • 1. a 2. ročník se seznamuje s angličtinou 1 x týdně v hodinách HRAVÉ ANGLIČTINY.
  • Od 3. ročníku mají žáci hodiny ANGLICKÉ KONVERZACE. Od září roku 2009 do června 2018 vyučoval Hravou angličtinu a Anglickou konverzaci Stephan Di Cara (USA), od září 2018 vyučuje Oliver Dobson (GB).
  • Naši žáci dosahují výborných výsledků v angličtině

Rychlý kontakt

Škola telefon: +420 487 726 732
Školní jídelna: +420 603 442 016
Škola mobil: +420 605 352 424

Více informací o Základní škole a Mateřské škole Polevsko na oficiálních stránkách https://skolapolevsko.cz/

Kontaktní formulář