Symboly obce Polevsko

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamanetu ČR dne 15. února 2012 schválil obecní symboly (znak a prapor). Symboly byly slavnostně předány předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavou Němcovou dne 17. 4. 2012.

Popis znaku

Klíče jsou atributem sv. Petra, který je patronem sklářů – příslušníků řemesla, které má v Polevsku dlouholetou tradici (starší než Nový Bor). Parohy upomínají na vyhlášené jelení říjiště. Zelená barva symbolizuje rozsáhlé lesní kultury v okolí obce; zlatá tinktura pole, která se foneticky objevují v českém názvu obce. Červená barva pak je opět připomínkou sklářství (oheň). Pro barvy a figury praporu platí přiměřeně totéž co pro znak.

Symboly obce Polevsko

Kontaktní formulář