Úřední hodiny OÚ Polevsko
pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
mapa

TOPlist

| Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Polevsko

Novinky

5. listopadu 2018

Na projekt „Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání Polevsko“ s reg. č. :
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006388 je poskytována finanční podpora z EU

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 040/06_16_075/CLLD_15_01_104
Název výzvy: 5.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-zájmové a
neformální vzdělávání I

Stručný popis projektu:
Místem realizace projektu je objekt ZŠ a MŠ Polevsko. V rámci projektu došlo k rozšíření prostor v objektu pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání mimo řádnou výuku v ZŠ do jedné místnosti v 1. PP a s tím spojené stavební úpravy, vč. úpravy vnitřního prostředí, vybavení místnosti a úpravy bezbariérového soc. zařízení. Výsledkem projektu je rekonstruovaná a vybavená funkční učebna pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků ZŠ Polevsko i partnerů.

Cílem projektu bylo rozšíření prostor v objektu ZŠ a MŠ Polevsko pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání mimo řádnou výuku v základní škole do jedné místnosti v 1. PP a s tím spojené nezbytné stavební úpravy z hlediska provozního, stavebně technického, požárního, zdravotně technického včetně úpravy vnitřního prostředí místnosti a vybavení této místnosti. Bezbariérově upraveno je rovněž stávající sociální zařízení a k zajištění bezbariérového přístupu učebny byl pořízen schodolez.

Výsledkem projektu je rekonstruovaná a vybavená funkční učebna pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků ZŠ Polevsko i partnerů školy v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. Dále je pomocí schodolezu zajištěna bezbariérovost projektu. Bezbariérově upraveno je rovněž sociální zařízení.

Anotace ke stažení ve formátu PDF.

25. října 2018

Po úspěšném loňském projektu v Polevsku, zveme v sobotu 3.11.2018 od 14h. na Großer Bergu u Großhennersdorfu (u Žitavy) na společnou procházku po čtyřech okolních zapomenutých místech. Jedná se bývalou hospodu, větrný mlýn, školu….

Těmi se zabývali čeští a němečtí účastníci během čtyřdenního workshopu na začátku října. Z dobových materiálů a setkání s pamětníky vznikly 4 krátké filmy, které bychom vám rádi během vycházky na daných místech představili. (Vše bude tlumočeno do češtiny i němčiny.)

Okruh bude dlouhý cca 6km a bude trvat max. 2,5h. Někde nás popoveze autobus, abychom vše stihli, ale jinak půjdeme i lesem, takže myslete prosím na vhodné oblečení a obutí!

Za závěr se opět vrátíme na Großer Berg a pokud budete mít ještě čas, rádi s vámi v zázemí místní budovy posedíme a poklábosíme... ;-)

Těšíme se na viděnou na Velkém kopci! ;-)

Petra a Patrick

Plakát ke stažení.

16. října 2018

Dlabání dýní 19.10.2018

9. října 2018

Realizované akce 2018

8. října 2018

Vyhlášení výsledků voleb 2018 do ZO

25. září 2018

ČEZ - upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

3. září 2018

Volby 2018 - Svolání zasedání okrskové volební komise a oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

3. září 2018

Doplnění k úspěchu v soutěži Vesnice roku https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff/1/16/1f942.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3d/1/16/1f3c5.png

Diplom Vesnice roku a modrá stuha

S velkou radostí oznamujeme, že jsme získali MODROU STUHU za společenský život v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ffc/1/16/1f44d.png
Ale to není vše https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.png
Naše obec obdržela Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově a to díky nově zrekonstruovanému areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9/1/16/26ea.png

Ještě jednou všem děkujeme za podporu https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6d/1/16/2600.png

Význam modré stuhy nejlépe vystihuje následující vysvětlení:
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.
Výsledky krajského kola: https://www.kraj-lbc.cz/vitezem-souteze-vesnice-roku-2018-libereckeho-kraje-je-obec-tatobity-nbsp-n859044.htm

Zlatá stuha - vítězství v kraji
Oranžovou stuhu - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Modrá stuha - za společenský život
Bílá stuha - za činnost mládeže

Přehled ocenění naší obce Polevsko v minulých letech:
2010 Ocenění za podporu sportovních aktivit
2011 SKOKAN ROKU – finanční odměna 140 000,-Kč a Fulínová cena (za květinovou výzdobu v obci)
2012 Zlatá cihla – ocenění za příkladnou stavbu (Kostel Nejsvětější Trojice)
2013 Zelená stuhu – finanční odměna 400 000,-Kč a 2. místo v České republice
2014 Diplom za podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže
2017 Cena naděje Libereckého kraje, dále 1. místo v celostátní soutěži – odměna
100 000,- Kč, KÚLK poskytl odměnu ve výši 100 000,- Kč za prezentaci libereckého kraje
2018 Modrá stuha za společenský život v obci – finanční odměna 600 000,-Kč, dále diplom „ZLATÁ CIHLA 2018“ za rekonstrukci areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně ohradní zdi a hrobky rodiny Handschke“.

28. srpna 2018

PV FC Polevsko – rozpis zápasů 2018 / 2019

23. srpna 2018

ČEZ - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12. - 13. 9. 2018

10. července 2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

27. června 2018

Podpoření uchazeče na SÚPM vyhrazeném ve Vaší obci.

27. června 2018

Velký úspěch v soutěži Vesnice roku https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff/1/16/1f942.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3d/1/16/1f3c5.png

S velkou radostí oznamujeme, že jsme získali MODROU STUHU za společenský život v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ffc/1/16/1f44d.png

Ale to není vše https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.png
Naše obec obdržela Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově a to díky nově zrekonstruovanému areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9/1/16/26ea.png

Ještě jednou všem děkujeme za podporu https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6d/1/16/2600.png

Význam modré stuhy nejlépe vystihuje následující vysvětlení:

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

20. června 2018

Cyklobusy do Lužických hor nově i přes Polevsko. PDF cyklobusy ke stažení.

Nová linka mezi Novým Borem a Žitavou.

18. června 2018

Den dětí a otevření bikeparku 23.6.2018

7. června 2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Seznam registračním úřadů
Počty podpisů na petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů
Kontaktní osoba registračního úřadu

5. června 2018

Změny jízdních řádů na autobusových linkách na Novoborsku, platných od neděle 10.června 2018.

Nejvýznamnější změny spočívají v zavedení nových sezónních spojů z Nového Boru přes Jablonné do Petrovic (linky 500 471 a 540 272) a z Nového Boru na Polevsko (linka 500 481). Mimo to dochází jen k několika drobným úpravám.

Nové jízdní řády jednotlivých linek lze stáhnout na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html

17. května 2018

Noc kostelů, 25.5.2018

16. května 2018

Sdělení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

7. května 2018

Minimanuál pro veřejnost - řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

7. dubna 2018

Fotogalerie Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

29. března 2018

Velikonoční malování vajíček, pátek 30.3.2018

Čarodějnický rej a prvomájový průvod, 30.4. - 1.5. 2018

20. března 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko, sobota 7.4.2018

5. února 2018

Spuštění teploměru / vlhkoměru, sjezdovka POLEVSKO.SKI (520 m)

Veřejná vyhláška - komunální odpady, vyměření místního poplatku

31. ledna 2018

Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do lesů

24. ledna 2018

Sportovní areál Polevsko - turistický pořad s Markem Leštinou

15. ledna 2018

Volba prezidenta 2018, 2. kolo - volební místnost Obecního úřadu Polevsko

13. prosince 2017

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

7. ročník výstavy betlémů z papíru

4. prosince 2017

Vánoční vyrábění svícnů a vánočních výzdob, 9.12.2017 od 14. hodin
Prezentace lyžařského areálu a fotogalerie na Facebooku

24. listopadu 2017

Volba prezidenta 2018 - volební místnost Obecního úřadu Polevsko

20. listopadu 2017

Lampiónový průvod v pondělí 27. 11. 2017 od 17.00 hodin
Mikulášská nadílka v neděli 3. 12. 2017 od 14.00 hodin
Vánoční vystoupení žáků MŠ v úterý 19.12.2017 od 16.00 hodin

8. listopadu 2017

Veřejná vyhláška - zákaz vstupů do lesů
Veřejná vyhláška / opatření obecné povahy - zpracování těžeb nahodilých
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu Nový Bor

6. listopadu 2017

Kompostéry pro obyvatelé

Informace pro občany a rekreanty obce Polevska: kompostéry jsou připraveny k vyzvednutí na Obecním úřadě v Polevsku po telefonické dohodě.

Volejte na Obecní úřad Polevsko 487/727731 nebo 606/907688 , kde si domluvíte termín převzetí kompostérů.

Při předání kompostérů každý obdrží „Smlouvu o výpůjčce“ se Svazkem obcí Novoborska“, kde se zavazují, že po dobu udržitelnosti projektu budou zařízení provozovat a udržovat v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Náklady na provoz a údržbu ponese každý samostatně. Po pěti letech bude kompostér převeden do vlastnictví obyvatel.

Průvodce kompostováním ke stažení.

30. října 2017

Pozvánka na 1. ročník horalského duatlonu dne 4.11.2017
(aktualizace - pozvánka rozšířena o program).

12. října 2017

Vesnice roku 2017 - Šek ceny naděje pro živý venkov

26. září 2017

Měření rychlosti vozidel - dne 20.9.2017 začala obec Polevsko monitorovat rychlost vozidel přijíždějících vozidel od obce Kytlice. Prosíme věnujte pozornost rychlosti svých vozidel v naší obci, systémy pro monitorování rychlosti se budou dále rozšiřovat.

http://www.gemos.cz/gemos.cz/doprava/pamArea/index/name/polevsko

Měřrní ryclosti v obci Polevsko

25. září 2017

Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - lesní porosty

22. září 2017

Prezentace Sportovního areálu Polevsko

Prezentace sportovního areálu Polevsko

22. září 2017

Pravidelný pořad bohoslužeb

15. září 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. září 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

31. srpna 2017

Vesnice roku 2017 - Cena naděje pro živý venkov

29. srpna 2017

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

4. srpna 2017

Vyhlášky - Zákaz odběru povrchových vod, Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci

21. července 2017

Česko-německý workshop "Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko"

21. července 2017

Rozpis zápasů PV FC Polevsko

23. června 2017

Zapomenutá místa - mediální stezka

13. června 2017

Pozvánka na dětský den 16.6.2017

4. května 2017

Vedení 110 kV - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

11. dubna 2017

Prohlídka Novoborska a obce Polevsko Cestujeme Novoborskem

6. dubna 2017

Jubilejní 10. ročník Polevského běhu - 8. dubna na Jedličné nad Polevskem. Letos chystáme novinku - nesoutěžní procházku pro rodiny s dětmi i jednotlivce v délce 3 - 5 km. Závod je opět součástí Okresní běžecké ligy, samozřejmostí je dětský závod.

Mapa (foto: M. Petrtýl Ski Polevsko), více informací na www.skipolevsko.cz

29. března 2017

Očkování proti vzteklině dne 5.4.2017

Pozvánka na čarodějnický rej a prvomájový průvod

24. března 2017

Zápis žáků do 1. ročníku
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017 / 2018

Zápis do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

23. března 2017

Sběrové dny od 19. dubna 2017

15. března 2017

Prezentace obce Polevsko - Toulavá kamera » 103. Lužickohorská magistrála

1. února 2017

Maškarní bál 5.3.2017

1. února 2017

Lužická třicítka 4.2.2017 - pozvánka, plakát

Lužická 30 - upravené tratě

1. února 2017

Platba poplatku na svoz TKO.

27. ledna 2017

ZIMNÍ NABÍDKA - BĚŽKY POLEVSKO x PRYSK

Cestujeme NOVOBORSKEM - interaktivní mapa

28. listopadu 2016

Záměr prodeje bytové jednotky v čp. 163 - 2 kk v obci Polevsko a 1/3 pozemku p.č. 99/5 v k. ú. Polevsko z majetku obce

25. října 2016

Záměr prodloužení pronájmu KOLONIÁLU AHOJ z majetku obce.

19. října 2016

Tisková zpráva - Výstavba chodníku podél silnice III/26318

23. srpna 2016

Na autobusové lince 482 Nový Bor - Polevsko - Kytlice dojde na žádost obce Kytlice ke změně jízdy odpoledních spojů mezi Polevskem a Kytlicí ze stávajících 15:55 z Polevska, resp. 16:10 z Kytlice nově již na 14:20 z Polevska, resp. 14:30 z Kytlice. Provoz spojů bude nově veden celoročně v podmínečném režimu na základě aktuální sjízdnosti silniční komunikace.

Platný jízdní řád.

25. července 2016

Anketa - zahradní kompostéry ZDARMA.

22. června 2016

Odvolání záměru pronájmu Restaurace a penzionu na Křižovatce.

13. června 2016

Dětský den v pátek 17.6.2016.

20. dubna 2016

Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017.

24. února 2016

Výběrové řízení na dodávky elektrické energie a plynu.

8. ledna 2016

Poplatek za svoz komunálního odpadu.

24. listopadu 2015

Záměr prodeje pozemku z majetku obce.

19. listopadu 2015

Záměr pronájmu Koloniálu AHOJ z majetku obce.

12. listopadu 2015

Za Polevskými obry, naučná stezka.

4. října 2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabepečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

7. září 2015

Veřejná vyhláška - Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvod území pro společné jednání

19. srpna 2015

Rozhodnutí o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

19. srpna 2015

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti
obce Polevsko.

Průvodní dopis.

Výzva občanům.

Seznam nemovitostí (MS Excel).

10. srpna 2015

Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - leták.

21. července 2015

Návrh opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05

25. května 2015

Záměr přijmutí pozemků.

9. dubna 2015

Pozvánka na přednášku jabloneckého dokumentárního fotografa a publicisty Jana Krásy v úterý 21. 4. 2015 v 17.30 hod.

2. dubna 2015

Zápis do mateřské školy

1. dubna 2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh OOP povodí Labe

Návrh OOP povodí Odry

Návrh OOP povodí Dunaje

Seznam obcí povodí Labe

Seznam obcí povodí Odry

Seznam obcí povodí Dunaje

30. března 2015

Nábor do sboru dobrovolných hasičů Polevska

26. března 2015

Stavební povolení - Rekonstrukce silnic III. třídy v Polevsku a Prysku

24. března 2015

Očkování psů a koček proti vzteklině 1.4.2015

Velikonoční zábava 3.4.2015

19. března 2015

Druhá výzva - poptávkové řízení - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

13. března 2015

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

12. března 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

3. března 2015

1. maškarní polevský ples 27. 2. 2015

27. února 2015

Poptávkové řízení - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

18. února 2015

Rekonstrukce silnice Polevsko - Prysk - Prácheň

18. února 2015

Fotogalerie XI. Polevského plesu

6. ledna 2015

XI. Polevský ples - 13.2.2015 od 20.00 hodin

24. září 2014

Oznámení o době a místu konání voleb v obci do Senátu Parlamentu ČR.
Oznámení o době a místu konání voleb v obci do voleb zastupitelstva obce.

3. září 2014

Loučení s prázdninami a 1. Dětská hasičská zpívající fontána na Polevsku - dne 5. 9. 2014 od 15,00 hod. za Restaurací na Křižovatce v Polevsku.

22. srpna 2014

Informace o registraci prihlášek k registraci pro volby do Senátu PČR.

12. srpna 2014

Záměr pronájmu Restaurace a penzionu na Křižovatce z majetku obce.

6. srpna 2014

Volby do zastupitelstva obce Polevska a volby do Senátu Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Polevska.

29. července 2014

MTB maraton Okolo Šenova 2014

27. června 2014

Podávání kandidátních listin pro volby 2014 do zastupitelstev obcí

13. června 2014

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti budovy hostince v obci Polevsko

27. května 2014

Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období.

23. května 2014

Dětský den v neděli 1. června 2014 od 14.00 hodin u Restaurace na křižovatce.

7. května 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

7. května 2014

Daň z nemovitých věcí v roce 2014.

7. května 2014

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013.

10. dubna 2014

Lužické hory a jejich záchrana před realizací záměru společnosti ČEZ v podobě výstavby nového vedení VVN 110kV stožáry tímto územím!

2. dubna 2014

Volební okrsky pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014.

1. dubna 2014

Prodej pozemku p.č. 842/4.

31. března 2014

Směna pozemků dle předloženého návrhu.

26. února 2014

Zápis do mateřské školy - kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Polevsko

3. prosince 2013

Krátkodobý pronájem části pozemku

11. prosince 2013

Kalendář 2014 - Polevské proměny

25. listopadu 2013

Lampiónový průvod 3.12.2013
Akce ZŠ a MŠ Polevsko v prosinci 2013
Mikulášská nadílka 7.12.2013
Vánoční vystoupení žáků ZŠ 16.12.2013

29. října 2013

Krátkodobý pronájem pozemků

25. září 2013

Přijmutí části pozemku

25. září 2013

Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků

10. září 2013

Dražební vyhláška

16. srpna 2013

Dražební vyhláška

26. července 2013

Přijmutí části pozemku

17. července 2013

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

24. června 2013

Průvodce naučnou stezkou - Za polevskými obry

Mapa - Za polevskými obry

17. června 2013

Zrušení nouzového stavu - povodně 2013

Zveřejnění ve sbírce zákonů

10. června 2013

Záměr směny pozemku z majetku obce

28. června 2013

Nouzový stav - povodně 2013

28. května 2013

Záměr směny pozemku z majetku obce

17. května 2013

Jarní a prázdninové sportovní akce v Lužických horách

26. dubna 2013, Daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

27. března 2013

Záměr prodeje pozemku z majetku obce

28. února 2013

Mateřská i základní škola bude přes jarní prázdniny uzavřena

Dětský karneval 16.března.2013

Maškarní ples 16.března.2013

13. února 2013

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

17. ledna 2013, SKI Polevsko

SKI Polevsko zve do běžeckých tratí i na závody

Závody leden - únor 2013

Lyžařský sprint 16.2.2013

14. ledna 2013, Volba prezidenta 2013

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

11. ledna 2013

Kalendář "Polevsko na historických pohlednicích"

3. ledna 2013

Dražební vyhláška - pozemková parcela p.č. 648/3

20. prosince 2012, Volba prezidenta 2013

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

13. prosince 2012

Zahájení běžkařské sezóny na Polevsku, sezóna 2012-2013

Termíny veřejných závodů v běhu na lyžích, sezóna 2012-2013

12. prosince 2012, Volba prezidenta 2013

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

30. října 2012

Lampiónový průvod 4.12.2012

Mikulášská nadílka 1.12.2012

25. října 2012

Odpady pro rok 2013

25. října 2012

Záměr směny pozemku v majetku obce

3. října 2012

Výzva k rozšíření kNN

24. září 2012

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.

23. srpna 2012

Oznámení o přistavení putovního kontejneru 1. - 4.10.2012

20. srpna 2012

Rozloučení s létem

17. srpna 2012

Propagační materiál Polevska

17. srpna 2012

Prodej podkrovní garsoniery na Polevsku

13. srpna 2012

Rozpis fotbalu PV FC Polevsko.

9. srpna 2012

Pozvánka na mimořádné jednání členské schůze Svazku obcí Novoborska dne 14. 8. 2012 od 10.00 hodin
Rozpočtová změna Svazku obcí Novoborska č.1/2012

6. srpna 2012

Kytlický minitriatlon v sobotu 11.8.2012

20. června 2012

Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel č.j.: SVS/2185/2012-KVSL.

18. června 2012

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

29. května 2012

Záměr prodeje pozemku

23. května 2012

Myslivecká konference 16. června 2012

10. května 2012

Prodej pozemku - parčík

26. dubna 2012

Rozhodnutí o stavbě - ČEZ Distribuce a.s.

Rozhodnutí o stavbě - p. Pavlíček

13. dubna 2012

Polevský běh 21.4.2012

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

4. dubna 2012

Pronájem Restaurace a penzionu na Křižovatce

31. března 2012

Záměr prodeje, směny a pronájmu pozemku

8. března 2012

Historická lyže součástí novoborského masopustu

27. února 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko za rok 2011

Závěrečný účet roku 2011

8. února 2012

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

6. února 2012

ZŠ a MŠ Polevsko - kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

17. ledna 2012

Dražební vyhláška - dražba pozemku pozemku p.č. 897/2 na LV č.403

16. ledna 2012

Záměr přijmutí daru (pozemkové parcely) do majetku obce Polevsko.

9. ledna 2012

Krátkodobý pronájem pozemku

3. ledna 2012

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

23. prosince 2011

SKI Polevsko - závody v běhu na lyžích

23. prosince 2011

Vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

20. prosince 2011

Změna vyřizování dávek v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči.

20. prosince 2011

Poplatek TKO pro rok 2012

20. prosince 2011

Zápis žáků 17.1.2012

28. listopadu 2011

Mikulášská besídka 4.12.2011

25. listopadu 2011

Lampionový průvod 28.11.2011

7. září 2011

Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

7. září 2011

Varhanní koncert 3.10.2011

19. srpna 2011

Vesnice roku 2011 - diplom za kvalitní květinovou výzdobu, ocenění "skokan roku"

16. srpna 2011

Pronájem ubytovny

12. srpna 2011

50 let zimního stanování

12. srpna 2011

Velkoobjemné kontejnery

10. srpna 2011

Oznámení o přistavení putovního kontejneru

10. srpna 2011

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

10. srpna 2011

Rekonstrukce hřbitovní zdi

10. srpna 2011

Vesnice roku 2011, vyhlášení

10. srpna 2011

Klidné neděle

29. července 2011

Pronájem pozemku na dobu 30 let z majetku obce na žádosti Svazku obcí Novoborska.

29. července 2011

KYTLICKÝ MINITRIATLON – sobota 13. srpna 2011

29. června 2011

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

13. června 2011

Záměr prodeje pozemku

8. června 2011

Záměr prodeje pozemku

3. června 2011

Dětský den - 25.6.2011 na fotbalovém hřišti

23. května 2011

Uzavření školy 1.7. - 26.8.2011

17. května 2011

Rozhodnutí o umístění stavby.

5. května 2011

Rozhodnutí o změně stavby.

13. dubna 2011

Polevský běh lyžařů - IV. ročník – Polevsko – 8,5 km.
Jarní akce 2011.
Nabídka prodeje pozemku.

7. dubna 2011

Přistavení velkoobjemových kontejnerů.
Změna svozového dne komunálního odpadu.

21. března 2011

Uzavření smlouvy mezi Obcí Polevsko a Městem Kamenický Šenov o výkonu přenesené působnosi na úseku řízení o přestupcích.

21. března 2011

Záměr pronájmu „Restaurace a penzion Na Křižovatce v Polevsku“.

14. března 2011

Vývěsky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

10. března 2011

Zadávací řízení - Obnova ohradní zdi hřbitova při kostele Nejsvětější Trojice

9. března 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

1. března 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko za rok 2010

1. března 2011

Závěrečný účet roku 2010

1. března 2011

Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

28. února 2011

Informační systém evidence obyvatel.

24. února 2011

Veřejná sbírka na rekonstrukci Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku.

23. února 2011

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (Antonín Vokoun a Dagmar Vokounová)

17. února 2011

Informace pro majitele psů.

3. února 2011

Petice LDN. Podpisové místo je Obecní úřad Polevsko a Koloniál Ahoj v Polevsku.

17. ledna 2011

Ples 4.2.2011 - plakát

10. ledna 2011

Odpadový kalendář 2011 - separované odpady.

27. prosince 2010

Polevsko - Lužické hory - zima 2010 / 2011

Lužická třicítka 29.1.2011

27. prosince 2010

Posílení GSM signálu operátora T-mobile CZ a.s.

27. prosince 2010

Svoz odpadu a poplatek za TKO 2011.

9. prosince 2010

Zápis do 1. ročníku základní školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Polevsko.

8. prosince 2010

Informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy.

Metodický pokyn č. 1/2010 ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy.

Příkaz č. 36 /2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy.

1. listopadu 2010

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Polevska na den 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin.

19. října 2010

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Polevsko

15. října 2010

Prodej čelní sněhové natáčecí radlice na traktor Zetor

29. září 2010

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Polevska.

14. září 2010

Povodně obrazem (srpen 2010).

6. září 2010

Oznámení o přistavení putovního kontejneru v pátek 17.9.2010 a pondělí 20.9.2010.

1. září 2010

Vyjádření k návrhu jízdních řádů pro rok 2011.

31. srpna 2010

Volby do zastupitelstev obcí uskuteční ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

23. srpna 2010

Ocenění Vesnice roku - krajské kolo soutěže

12. srpna 2010

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vyhlášení prodloužení stavu nebezpečí.

9. srpna 2010

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vyhlášení stavu nebezpečí.

5. srpna 2010

Informace o integrovaném dopravním systému IDOL a o kartě Opuscard.

3. června 2010

Vesnice roku - krajské kolo soutěže dne 8.6. 2010

3. června 2010

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

11. května 2010

Volby do Parlamentu České republiky 28.5. a 29.5. 2010.

11. května 2010

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 19.5. a 22.5. 2010.

22. dubna 2010

Rozhodnutí o umístění stavby

21. dubna 2010

Vítání občánků, 17.4.2010

20. března 2010

Březnový sníh na Polevsku z 16.3.2010, foto1, foto2.

28. ledna 2010

VI. polevský ples dne 19.2.2010.

22. ledna 2010

Informace o zimním lyžování na tel. čísle 603 545 562 a 603 858 165 .

13. ledna 2010

Poplatky za svoz odpadu na rok 2010.

9. července 2009

Krizové řízení - informace k povodňovým záležitostem

21. května 2008

Informace - Stanovení poplatku za pronájem hrobového místa.