Kompostéry pro obyvatelé

Informace pro občany a rekreanty obce Polevska: kompostéry jsou připraveny k vyzvednutí na Obecním úřadě v Polevsku po telefonické dohodě.

Volejte na Obecní úřad Polevsko 487/727731 nebo 606/907688 , kde si domluvíte termín převzetí kompostérů.

Při předání kompostérů každý obdrží Smlouvu o výpůjčce se Svazkem obcí Novoborska, kde se zavazují, že po dobu udržitelnosti projektu budou zařízení provozovat a udržovat v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Náklady na provoz a údržbu ponese každý samostatně. Po pěti letech bude kompostér převeden do vlastnictví obyvatel.

Průvodce kompostováním (PDF)

Kontaktní formulář