Zkapacitnění prostorů pro zájmové a neformální vzdělávání objektu ZŠ a MŠ č.p. 167 na Polevsku

Zkapacitnění prostorů pro zájmové a neformální vzdělávání objektu ZŠ a MŠ č.p. 167 na Polevsku

Na projekt „Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání Polevsko“ s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006388 je poskytována finanční podpora z EU

  • Číslo programu: 06
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program
  • Číslo výzvy: 040/06_16_075/CLLD_15_01_104
  • Název výzvy: 5.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-zájmové a
  • neformální vzdělávání I

Stručný popis projektu

Místem realizace projektu je objekt ZŠ a MŠ Polevsko. V rámci projektu došlo k rozšíření prostor v objektu pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání mimo řádnou výuku v ZŠ do jedné místnosti v 1. PP a s tím spojené stavební úpravy, vč. úpravy vnitřního prostředí, vybavení místnosti a úpravy bezbariérového soc. zařízení. Výsledkem projektu je rekonstruovaná a vybavená funkční učebna pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků ZŠ Polevsko i partnerů.

Cílem projektu bylo rozšíření prostor v objektu ZŠ a MŠ Polevsko pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání mimo řádnou výuku v základní škole do jedné místnosti v 1. PP a s tím spojené nezbytné stavební úpravy z hlediska provozního, stavebně technického, požárního, zdravotně technického včetně úpravy vnitřního prostředí místnosti a vybavení této místnosti. Bezbariérově upraveno je rovněž stávající sociální zařízení a k zajištění bezbariérového přístupu učebny byl pořízen schodolez.

Výsledkem projektu je rekonstruovaná a vybavená funkční učebna pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit dětí a žáků ZŠ Polevsko i partnerů školy v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. Dále je pomocí schodolezu zajištěna bezbariérovost projektu. Bezbariérově upraveno je rovněž sociální zařízení.

Anotace ke stažení ve formátu PDF.

Kontaktní formulář