Zpívání na Polevsku – Noc kostelů 2022

Dne 10. června 2022 se konala Noc kostelů, která zpřístupnila mnoho těchto staveb návštěvníkům. Součástí této akce v kostele na Polevsku byl také koncert pěveckých sborů.

Se svým programem Polevsko navštívil Kytlický chrámový sbor, který má letitou tradici, a který předvedl značnou pestrost svého repertoáru.
Velkým překvapením byl však Polevský pěvecký sbor. Tento soubor vznikl teprve nedávno a postupně procházel personálními změnami. Trpělivá práce sbormistra a píle členů sboru dávala tušit, že společný zájem na uměleckém růstu je mimořádně silný.

První oficiální vystoupení Polevského pěveckého sboru proběhlo právě na Noci kostelů na Polevsku. Soubor zazářil pečlivě vybraným repertoárem, který umožnil vyniknout hlasovým kvalitám a jejich vyrovnanosti. Intonační jistota a dynamická pestrost skvěle zaplnila barokní prostor polevského kostela. Velké soustředění všech účinkujících, a také pečlivá příprava přinesly překvapující kvalitu a nadšenou reakci posluchačů.

Nezbývá než doufat, že se s Polevským pěveckým sborem budeme setkávat
při mnoha příležitostech. Kulturní život Polevska je tím, k čemuž může tento soubor bohatě přispívat.

Popřejme Polevskému pěveckému sboru mnoho úspěchů a hlavně radosti ze zpívání.

Josef Kurfiřt
+420 778 701 971

Kontaktní formulář