Doplnění úspěchu v soutěži Vesnice roku 2018

Diplom Vesnice roku 2018 a modrá stuha (PDF)

S velkou radostí oznamujeme, že jsme získali MODROU STUHU za společenský život v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji

Ale to není vše

Naše obec obdržela Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově a to díky nově zrekonstruovanému areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku

Ještě jednou všem děkujeme za podporu

Význam modré stuhy nejlépe vystihuje následující vysvětlení:
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.
Výsledky krajského kola: https://www.kraj-lbc.cz/vitezem-souteze-vesnice-roku-2018-libereckeho-kraje-je-obec-tatobity-nbsp-n859044.htm

 • Zlatá stuha – vítězství v kraji
 • Oranžovou stuhu – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
 • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
 • Modrá stuha – za společenský život
 • Bílá stuha – za činnost mládeže

Přehled ocenění naší obce Polevsko v minulých letech

 • 2010 Ocenění za podporu sportovních aktivit
 • 2011 SKOKAN ROKU – finanční odměna 140 000,-Kč a Fulínová cena (za květinovou výzdobu v obci)
 • 2012 Zlatá cihla – ocenění za příkladnou stavbu (Kostel Nejsvětější Trojice)
 • 2013 Zelená stuhu – finanční odměna 400 000,-Kč a 2. místo v České republice
 • 2014 Diplom za podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže
 • 2017 Cena naděje Libereckého kraje, dále 1. místo v celostátní soutěži – odměna 100 000,- Kč, KÚLK poskytl odměnu ve výši 100 000,- Kč za prezentaci libereckého kraje
 • 2018 Modrá stuha za společenský život v obci – finanční odměna 600 000,- Kč, dále diplom „ZLATÁ CIHLA 2018“ za rekonstrukci areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně ohradní zdi a hrobky rodiny Handschke“.

Kontaktní formulář