Velký úspěch v soutěži Vesnice roku

S velkou radostí oznamujeme, že jsme získali MODROU STUHU za společenský život v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji

Význam modré stuhy

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Obdrželi jsme také Zlatou cihlu

Naše obec obdržela Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově a to díky nově zrekonstruovanému areálu Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku

Ještě jednou všem děkujeme za podporu

Kontaktní formulář