Úřední hodiny OÚ Polevsko
pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
mapa

TOPlist

| Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Polevsko

Profil zadavatele

Odkaz na profil zadavatele veřejných zakázek.

 

Poptávkové řízení

30. května 2018

Letět se včelami k sousedům - zhotovení zastřešeného zázemí

19. dubna 2017

Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k. ú. Arnultovice u Nového Boru

9. prosince 2016

Výzva k podání nabídky - Svoz odpadů obce Polevsko:
Výzva k podání nabídky
Vysvětlení zadávacích podmínek
Rozhodnutí zadavatle o realizaci výběrového řízení
Příloha - závazný návrh smlouvy
Příloha - prohlášení způsobilosti
Příloha - krycí list nabídky
Položková kalkulace

22. srpna 2016 - Rekonstrukce retenční nádrže na p.p.č. 768/6, k.ú. Polevsko

Výzva k podání cenové nabídky

28. ledna 2016 - Chodník Polevsko

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

19. března 2015 - Druhá výzva - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Čestné prohlášení uchazeče o své ekonomické a finační způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Jednoduchý technický popis

13. března 2015 - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

Oznámení o zrušení výběrového řízení

27. února 2015 - Oprava fasády hrobky rodiny Handschke

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Čestné prohlášení uchazeče o své ekonomické a finační způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Jednoduchý technický popis

1. září 2014

Veřejná zakázka: Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko

30. července 2014

Vyhodnocení výběrového řízení Zelená stuha.

8. července 2014

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace - Úprava prostranství v centru obce Polevsko, včetně zpevnění cesty pod tenisovými kurty

13. června 2014

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti budovy hostince v obci Polevsko

3. září 2013

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

8. srpna 2013

Výzva k podání nabídky - Snížení energetické náročnosti základní školy,
mateřské školy a obecního úřadu v Polevsku

Zadávací dokumentace - Snížení energetické náročnosti základní školy,
mateřské školy a obecního úřadu v Polevsku

10. června 2013

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Snížení energetické náročnosti základní školy, mateřské školy a obecního úřadu v Polevsku

22. dubna 2013

Dodatečné informace - Snížení energetické náročnosti základní školy, mateřské školy a obecního úřadu v Polevsku

15. dubna 2013

Snížení energetické náročnosti základní školy, mateřské školy a obecního úřadu v Polevsku

Portál zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00525405

21. května 2012

Poptávkové řízení "herní prvky a informační tabule"