Aktuality

Na projekt „Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání Polevsko“ s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006388 je poskytována finanční podpora z EU

  • Číslo programu: 06
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program
  • Číslo výzvy: 040/06_16_075/CLLD_15_01_104
  • Název výzvy: 5.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-zájmové a
  • neformální vzdělávání I

5.11.2018

Kontaktní formulář